Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem jest Agata Hirniak, Zielonogórska 35, 71-084 Szczecin NIP 854-22-77-038

2. Administrator określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały udostępnione podczas korzystania z usług serwisu.

3. Administratorem przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika oraz w przypadkach wskazanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane osobowe, które są przetwarzane w następujących celach:
a) W celu rejestracji użytkowników na portalu https://www.forextrader.pl, świadczeniu usług szkoleniowych oraz dokonywaniu płatności online w związku z zamawianymi kursami.
b) Przesyłania wiadomości o charakterze marketingowym Administratora na adres e-mail lub numer telefonu  użytkowników www.forextrader.pl.

5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
a) Adres e-mail, który został udostępniony przez użytkownika podczas:
1. Zapisania się do newslettera.
2. Podczas rejestracji.
b) Imię oraz nazwisko podane podczas rejestracji
c) Numer NIP, o ile, w danej sytuacji stanowi dane osobowe
d) Numer telefonu.

6. W związku z celem wskazanym w ust. 4 a) niniejszej polityki jest przetwarzane imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer NIP, o ile w danych warunkach stanowi dane osobowe. Przetwarzanie następuje w związku ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. W związku z celem wskazanym w ust. 4 b) niniejszej polityki jest przetwarzany adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko. Przetwarzanie następuje na podstawie zgody użytkownika oraz w związku z usprawiedliwionymi interesami Administratora (tj. marketingiem usług własnych). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usprawiedliwionym interesem Administratora jest marketing usług własnych.